Banka Hizmet Kalitesinin Yükselmesi

Banka Hizmet Kalitesinin Yükselmesi

Hizmet sektörünün en önemli aktörleri verdikleri hizmetle bankalar olarak kabul edilmektedir. Kaliteyi yönetmek için ölçmek gerekmektedir. Ölçülemeyen bir hususu yönetmek mümkün olmamaktadır. Kaliteyi ölçebilmek için unsurlarını iyi anlamak gerekmektedir. Kalitenin unsurları aşağıda açıklanmaktadır.

Hizmet Kalitesini Yükseltmek İçin Yapmanız Gerekenler

 Müşteri Tatmini

            Günümüzde teknolojik gelişmelerin de etkisiyle müşteri beklentilerinin karşılanması en önemli hususlardan biri olmuştur. Bankaların müşterilerinin kendi markalarına olan bağlılığını sağlamaları, müşteri tatminini sağlamasıyla mümkün olacaktır. Müşteri memnuniyeti hizmet alımı sırasında ortaya çıkan bir olgu değildir. Hizmet alınmadan önce başlayan ve aldıktan sonra da devam eden bir sürecin sonucudur. Müşteriler aldıkları hizmetin sonucunda karşılaştıkları sorunları kuruma iletmelerinin sağlanması, beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığının öğrenilmesi, banka hizmet kalitesini yükseltmektedir.

  Maliyetlerin Kontrolü

            Hizmet üretiminin her aşamasında ortaya çıkan hataların düzeltilmesi, giderilmesi veya önlenmesi sırasında ortaya çıkan maliyetlerin kontrolü gerekmektedir. Kalite maliyetlerinin izlenmesinin altında yatan temel nedenler olarak üç husus öne çıkmaktadır her başarısızlığın bir nedeni vardır, her başarısızlık önlenebilir, önleme her zaman daha ucuzdur. Bankalar maliyetleri kontrol ederek kar yüksel mesini sağlamaktadır.

            Bankalar hatalardan kaçınmak için bir takım faaliyetleri yerine getirirken katlandıkları maliyetler önleme maliyetleri olarak ifade edilmektedir. Bankalarda kalite düzeyinin devam ettirilmesi için gerçekleştirilen faaliyetler sonucu ortaya çıkan maliyetler değerlendirme maliyetleri olarak adlandırılmaktadır. Tüm bu önleme ve değerlendirme faaliyetlerine rağmen ortaya çıkan maliyetler ise başarısızlık maliyetleri olarak kabul edilmektedir. Maliyetlerini her aşamada kontrol eden bankalar rekabet alanında ön sıralara yükselecektir.

 Ekip Çalışması

            Bankacılık sektöründe çalışan personelin çok farklı bireysel özellikleri bulunmaktadır. Önemli olan problemlerin çözümünde ortak hareket edilebilmesinin sağlanmasıdır. Aynı amaç etrafında hareket eden tüm kademelerdeki çalışanlar ekip çalışmasına dahil olduğunda kaliteli hizmet vermek mümkün olmaktadır. Müşterilere hizmet vermenin her aşamasında personelin birbiriyle dayanışma içinde olması, yönetimin dayanışmayı teşvik etmesi ve ekip çalışması için eğitimlerin, toplantıların, düzenlenmesi gerekmektedir.

 Sürekli İyileştirme             Bankacılık sektöründe kalitenin unsurlarından birisi de sürekli iyileştirmedir. Müşterilerin problemlerini çözmek, yeni teknolojik gelişmelere uyum sağlamak, sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek sürekli iyileştirme ile ilgilidir. Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak sürekli iyileştirmeyi kabul etmekle mümkün olmaktadır.

113

Henüz Yorum Yok

Yorum Yaz